Учебно Помагало - Помни Лесно

Учебно Помагало

  Помага на учениците лесно да запомнят учебния материал по История и Цивилизация, Човека и Обществото, Човека и Природата, География и Икономика, Математика и Български Език.

  » Да се придобият трайни познания по съответният предмет.

  » Да се прави бърз цялостен преглед, удобен за подготовка за контролни и класни работи, входни и изходни нива, както и за успешно представяне на национални олимпиади.

Мисловна карта: Учебно Помагало

Помни Лесно

  Графичните Мисловни Карти са мрежовиден метод на организиране и категоризиране на учебният материал за който се използват ключови думи и образи съчетани в картини, които помагат за точното му възпроизвеждане.

  »  Много по-лесен начин да помниш, отколкото да четеш една или две страници урок.

  »  Уроците са представени в динамична графика, като централната идея на учебната тема е ясно дефинирана.

                                Мисловна карта: Помни Лесно
YouTube Copyright © 2014 KriSys
Tyxo.bg counter